NEDERLANDS


Het nieuwste tonnelstuk van

La Zaranda
Instabiele Theater uit Lager Andalusië

La Zaranda

Het regime van bet veevoer
(Autopsie van een samenleving)


Overmatige voer heeft geleid tot een epidemie in de varkensstallen en varkens verslinden elkaar. Met de daling van de ondernemingsomzet, beginnen de ontslagen en wanhoop en wantrouwen groeien onder de arbeiders. De strijd voor een positie, met als enige horizon een rooster van sleur en leegte, met geen andere hoop dan een pijnloze dood, maakt dat het leven van het varken en de mens elkaar kruisen, verwarren.
Dossiers, secties, het schijnbeeld van het bestaan ​​dat we afschilderen, waarin artiesten lijkschouwers zijn of lijkschouwers die spelen voor artiesten Louter bureaucraten die het officiële, wetenschappelijke of financiële niets afhandelen, het weinige, slechts de waarde die door de verkoop wordt bepaald.


La Zaranda"Ons karakter is zo intact bewaard gebleven als onze ondergang"
Mariano Jose de Larra, Komt u morgen maar terug (1833)


Autopsie van een samenleving
Het regime van het voer. De titel zelf komt al met meerdere resonanties geladen. Zonder voorbij te gaan aan de tragikomische elementen die het gezelschap kenmerken, is dit een hard, donker en ruw werk dat compromisloos de visie op de wereld als een schijnbeeld benadert. Een complex dramaturgisch werk dat een belangrijke stap voorwaarts betekent in het poëtische en conceptuele traject van La Zaranda.


La Zaranda
Vertaling: Marianna Vivas Leal

Nessun commento:

Posta un commento